The Eighth POMS-HK International Conference

7-8 January 2017

About Conference Committees

General Chair

 • Albert Ha, The Hong Kong University of Science and Technology

Organizing Committee

Chair:

 • Qing Li, The Hong Kong University of Science and Technology

Members:

 • Ki Ling Cheung, Xiangtong Qi, Xuan Wang, Hongtao Zhang, The Hong Kong University of Science and Technology
 • Yulan Wang, Shining Wu, Hengqing Ye, The Hong Kong Polytechnic University
 • Zhaotong Lian, University of Macau
 • Hsiao-Hui Lee, Haipeng Shen, Jingqi Wang, The University of Hong Kong
 • David Li, Ye Lu, Biying Shou, City University of Hong Kong
 • Mingming Leng, Liping Liang, Weixin Shang, Lingnan University
 • Xiting Gong, Shilu Tong, Sean Zhou, The Chinese University of Hong Kong
 • Houcai Shen, Nanjing University
 • Shenghao Zhang, Xi’an Jiaotong University
 • Ke Fu, Sun Yat-Sen University
 • Jianbin Li, He Xu, Huazhong University of Science and Technology
 • Wei Jiang, Ying Rong, Guohua Wan, Shanghai Jiao Tong University
 • Geoffrey Chua, Fang Liu, Nanyang Technological University
 • Onur Boyabatli, Helen Zhou, Singapore Management University
 • Sirong Luo, Zhongjun Tian, The Shanghai University of Finance and Economics
 • Tianjun Feng, Fudan University
 • Zhaowei Miao, Weifen Zhuang, Xiamen University
 • Wenhui Zhou, South China University of Technology
 • Xiaona Zheng, Peking University
 • Yongbo Xiao, Liu Yang, Tsinghua University
 • Weihua Liu, Tianjin University
 • Tian Li, East China University of Science and Technology
 • Karthik Natarajan, Ying Xu, Singapore University of Design and Technology
 • Kun Soo Park, Korea Advanced Institute of Science and Technology
 • Lucy Gongtao Chen, Long He, Tong Wang, National University of Singapore

Program Committee

Chair:

 • Rachel Zhang, The Hong Kong University of Science and Technology

Members:

 • Ying-Ju Chen, Javad Nasiry (Co-chair of the Best Student Paper Competition), Man Yu (Co-chair of the Best Student Paper Competition), Jiheng Zhang, The Hong Kong University of Science and Technology
 • Melvyn Sim, National University of Singapore
 • Anthony So, The Chinese University of Hong Kong
 • Stephen Shum, City University of Hong Kong
 • Pengfei Guo, The Hong Kong Polytechnic University
 • Qi Fu, University of Macau

Advisory Committee

Members:

 • Guillermo Gallego, Chung-Yee Lee, Shaohui Zheng, The Hong Kong University of Science and Technology
 • Xiande Zhao, China Europe International Business School
 • Frank Chen, Houmin Yan, City University of Hong Kong
 • Yifan Xu, Fudan University
 • Liming Liu, Lingnan University
 • Xiaoqiang Cai, Vernon Hsu, Janny Leung, The Chinese University of Hong Kong
 • Edwin Cheng, Chung-Lun Li, The Hong Kong Polytechnic University
 • Chung Piaw Teo, National University of Singapore
 • George Huang, The University of Hong Kong
 • Jian Chen, Tsinghua University